Urząd Stanu Cywilnego

6381

Kierownik
Joanna Wojciechowska
Pokój nr 1
Tel: 32 332-71-63

Zakres działania

Z zakresu prowadzenia całości spraw związanych ze stanem cywilnym osób:

 1. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów oraz wydawanie z tych aktów odpisów i zaświadczeń,
 2. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej zawierania związków małżeńskich,
 3. Przyjmowanie oświadczeń woli w następujących sprawach:
  1) o wstąpieniu w związek małżeński,
  2) o wyborze nazwiska,
  3) o uznaniu dziecka,
  4) o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem
  małżeństwa
  5) o ostatniej woli spadkodawcy,
 4. Współpraca z polskimi oraz obcymi placówkami dyplomatycznymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk,
 6. Umiejscowienie dokumentów sporządzanych za granicą,
 7. Prowadzenie statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów,
 8. Prowadzenie archiwizacji ksiąg stanu cywilnego,
 9. Wnioskowanie o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie i przygotowywanie wniosków w tej sprawie,
 10. Organizowanie uroczystości z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego i spotkań z jubilatami,
 11. Urzędowe poświadczanie własnoręczności podpisu.