Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

160

Gmina PilchowiceWójt Gminy Pilchowice, uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tut. Urzędzie w dniu 29.09.2023 r. (Nr RPW/9851/2023) złożonej przez Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom, na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczam w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.pilchowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice poniższą ofertę:

  • data umieszczenia: 03.10.2023 r.
  • nazwa oferenta: Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom
  • rodzaj zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
  • tytuł zadania publicznego: Uroczysty koncert z okazji piętnastolecia SPP
  • termin realizacji zadania: 20.10.2023 – 30.10.2023 r.
  • wysokość dofinansowania: 2000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Gminy Pilchowice lub na adres e-mail: ug@pilchowice.pl w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 10.10.2023 r.

Załączniki:

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułDrony wzmocnią bezpieczeństwo mieszkańców
Następny artykułWybory 2023