ŚWIATEŁKO DLA LWOWA ‘2020

1009

Zbliża się święto tych wszystkich, którzy już odeszli – Dzień Wszystkich Świętych.
W ten szczególny dzień nie powinno  zabraknąć  światełka na żadnym polskim grobie. Choć Poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej jest ich bardzo dużo i wiemy że jest
to kropla w morzu potrzeb to nie możemy się poddawać. Fundacja już po raz piąty organizuje akcję „Światełko dla Lwowa” Sytuacja przed każdym wyjazdem była zawsze niepewna, nie byliśmy nigdy do końca przekonani że uda nam się przekroczyć szczęśliwie granicę, jednak w obecnym czasie pandemii akcja ta jest szczególnym wyzwaniem. Tak jak co roku chcemy zawieźć znicze na stary polski cmentarz w Mościskach, gdzie są groby żołnierzy polskich ekshumowanych z okolic Lwowa, którzy zginęli idąc na odsiecz miastu w1939 roku, będziemy też chcieli pojechać ze zniczami na cmentarz  Janowski, cmentarz Łyczakowski i cmentarz Obrońców Lwowa.

Na Kresach mieszkało przed wojną kilkanaście milionów obywateli polskich, to stamtąd pochodzą: ojciec polskiej mowy, Mikołaj Rej, geniusze poezji Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz. Na Kresach rodzili się, wyrastali, działali, tworzyli bądź czerpali z Kresów motywy twórcze wielcy poeci, prozaicy, uczeni, politycy, mężowie stanu, wodzowie
i kardynałowie. Dla Kresów zasłużyli się: Mikołaj Sęp Sarzyński (renesans/barok), Franciszek Karpiński (oświecenie, autor m.in. modlitw, „Kiedy ranne wstają zorze”, „Wszystkie nasze dzienne sprawy” i najpiękniejszej kolędy: „Bóg się rodzi, moc truchleje”), Julian Ursyn Niemcewicz, autor wielu wierszy, powieści i dramatów, późniejszy sekretarz Tadeusza Kościuszki, Józef Ignacy Kraszewski (studiował w Wilnie), Aleksander Fredro (Lwów), Antoni Malczewski, Seweryn Goszczyński, Józef Bohdan Zaleski, Kornel Ujejski, Wincenty Pol, Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Zofia Nałkowska, Jan Kasprowicz, Kazimierza Iłłakowiczówna, Leopold Staff, Jan Brzechwa, Maria Rodziewiczówna, Józef Conrad Korzeniowski, Tadeusz Breza, Jan Parandowski, Maryla Wolska, Leopold Buczkowski, Melchior Wańkowicz, Teodor Parnicki, Stanisław Wincenz, Bruno Schulz, Artur Sandauer, Marian Hemar, Kornel Makuszyński, Anna Kowalska, Tadeusz Boy – Żeleński, Karol Irzykowski, Andrzej Kuśniewicz, Stanisław Lem, Józef Mackiewicz, Mieczysław Jastrun, Jarosław Iwaszkiewicz, Władysław Bełza („Kto ty jesteś? Polak mały…”), Julian Stryjkowski, czy dziesiątki znakomitości literackich bliższych naszej epoki: Czesław Miłosz, Tadeusz Konwicki, Zbigniew Herbert, Jerzy Broszkiewicz, Tymoteusz Karpowicz, Tadeusz Śliwiak, Adam Zagajewski i wielu innych. poza literaturą istniała na Kresach lub z Kresów czerpała całymi garściami polska sztuka, malarstwo, muzyka, teatr, pieśń, stowarzyszenia twórcze, organizacje kulturalne, muzea, szkoły artystyczne.

Prosimy wszystkich dla których pamięć o Polskich Kresach i ich mieszkańcach jest ważna, którzy pamiętają o najwierniejszym z polskich miast o wsparcie naszej akcji.

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach
24 8460 0008 2001 0004 1957 0001
Wpłaty z zagranicy:
POLUPRPL PL24846000082001000419570001

Mottem naszej akcji niech będą słowa wypowiedziane przez marszałka Józefa Piłsudskiego, który również  na Kresach się urodził:
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości
ani prawa do przyszłości.”