Stypendium Wójta dla uzdolnionych uczniów

2215

Uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium wójta.

Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XII/115/19 Rady Gminy Pilchowice 
z dnia 24.10.2019 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Pilchowice.

Podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium jest rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wnioski można składać:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy Pilchowice,
  2. wysłać skanem na adres e-mail: oswiata@pilchowice.pl
  3. wysłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu)

w terminie do 10 lipca 2020 roku według wzoru stanowiącego załącznik do w/w uchwały wraz z kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

Rodzic lub opiekun prawny wypisuje również druk „dane identyfikacyjne”, na tej podstawie
w roku 2021 wystawiony zostanie PIT-11 za otrzymane stypendium.

W zawiązku z panującą sytuacją w trosce o Państwa bezpieczeństwo zaleca się, aby formą wypłaty stypendium był przelew bankowy na wskazane we wniosku konto.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy
w Pilchowicach – Mirela Wiciok tel. 32 235 64 75

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułKonkurs Innowator Śląska!
Następny artykułDodatek solidarnościowy