Dodatek solidarnościowy

567

wsparcie finansowe osób, które straciły źródło dochodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19.