Dodatek solidarnościowy

99

wsparcie finansowe osób, które straciły źródło dochodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19.