Sprawy podatków i opłat

2871

Pracownicy Referatu Podatków i Opłat

 • Beata Szczepanek – Wymiar podatków- osoby fizyczne i prawne
  stanowisko: Główny Specjalista
  email: szczepanek.b@pilchowice.pl
  telefon: 32 722 79 00 wew. 132
 • Inga Gleń- Wymiar podatków – osoby fizyczne, podatek od środków transportowych
  stanowisko: Inspektor
  email: glen.i@pilchowice.pl
  telefon: 32 722 79 00 wew. 132
 • Kamila Franosz – Egzekucja dochodów podatkowych i niepodatkowych
  stanowisko: Starszy Specjalista
  email: franosz.k@pilchowice.pl
  telefon: 32 332 71 60 wew. 123
 • Sylwia Paszek Księgowość dochodów podatkowych
  stanowisko: inspektor
  email: paszek.s@pilchowice.pl
 • telefon: 32 332 71 60 wew. 123
 • Oliwia Strzelczyk  prowadzenie spraw z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym
  stanowisko: Samodzielny Referent
  email: strzelczyk.o@pilchowice.pl
  telefon: 32 235 64 48 wew. 129

Zakres działania:

I. w zakresie podatków i opłat lokalnych

1. wymiar i pobór podatków lokalnych : podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych,
2. prowadzenie ewidencji podatników podatków lokalnych,
3. prowadzenie postępowań podatkowych,
4. ewidencja księgowa w zakresie podatków lokalnych,
5. prowadzenie windykacji należności podatkowych,
6. sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie podatków lokalnych,
7. prowadzenie postępowań w/s udzielenia ulg podatkowych,
8. wymiar i pobór opłat za odpady komunalne,
9. ewidencja księgowa w zakresie opłat za odpady komunalne,
10. prowadzenie windykacji należności z tytułu opłat za odpady komunalne,
11. sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie opłat za odpady komunalne,
12. sporządzanie cząstkowych sprawozdań finansowych w zakresie podatków i opłat lokalnych.

II. w zakresie księgowości dochodów niepodatkowych

1. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów niepodatkowych,
2. przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
3. sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów niepodatkowych,
4. prowadzenie windykacji zakresie należności niepodatkowych,
5. prowadzenie postępowań w/s udzielenia ulg w zakresie dochodów niepodatkowych,
6. sporządzanie cząstkowych sprawozdań finansowych w zakresie dochodów niepodatkowych.

III. w zakresie innych zadań realizowanych przez referat

1. prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego,
2. sporządzanie sprawozdań w zakresie pomocy publicznej,
3. wydawanie zaświadczeń:

1) o wyliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
2) o niezaleganiu w podatkach,
3) o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa,
4) o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych,
5) o dochodzie z gospodarstwa,

4. prowadzenie rejestru sprzedaży i rozliczeń podatku VAT dla Urzędu Gminy Pilchowice,
5. sporządzenie częściowej deklaracji VAT dla Urzędu Gminy Pilchowice,
6. przyjmowanie cząstkowych rozliczeń podatku VAT składanych przez jednostki podległe Gminie Pilchowice,
7. sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT dla Gminy Pilchowice,
8. prowadzenie ewidencji księgowej podatku VAT,
9. wystawianie faktur w zakresie działania referatu,
10. wydawanie decyzji o zwrocie opłaty skarbowej.

Wnioski do pobrania: