Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

74
logo gminy Pilchowice

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

szczegóły