Radni

2294

Przewodniczący Rady:
Waniczek Krzysztof

Wiceprzewodniczący:
Suchecka Genowefa
Bobek Roland

Członkowie:
Bernacisko Maria 
Ciukaj Sylwester
Ciupke Piotr
Foit Ingrida
Hayduk Arkadiusz
Kowol Walter
Kurzal Jerzy
Koprjaniuk(Stanik) Bożena
Musiolik Krzysztof
Nierychło Józef
Rusin Józef
Żyła Krzysztof

Komisje Rady Gminy:
Komisja Rewizyjna
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska
Komisja Kultury, Edukacji i Sportu
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji