Radni

1034
Rada Gminy 2018

Przewodnicząca Rady:
Agata Mosiądz-Kramorz

Wiceprzewodniczący:
Bobek Roland
Waniczek Krzysztof

Członkowie:
Bernacisko Maria 
Ciukaj Sylwester
Ciupke Piotr
Foit Ingrida
Hayduk Arkadiusz
Kowol Walter
Kurzal Jerzy
Koprjaniuk(Stanik) Bożena
Musiolik Krzysztof
Rusin Józef
Suchecka Genowefa
Żyła Krzysztof

Komisje Rady Gminy:
Komisja Rewizyjna
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska
Komisja Kultury, Edukacji i Sportu
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji