Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach

4988

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach
44-145 Pilchowice
ul. Szkolna 1
tel. (32) 235-65-22

zs@pilchowice.pl
http://www.zs.pilchowice.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach

Dyrektor: Łukasz  Kwiotek
Wicedyrektor: Agnieszka Lotkowska
Historia i galeria szkoły tutaj.