Pomocna dłoń dla potrzebujących

1190

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA ORAZ TERAPEUTYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PILCHOWICE

Przyjdź po wsparcie, po darmową poradę, jeśli:

  • Jesteś osobą uzależnioną od alkoholu lub substancji psychoaktywnych,
  • Jesteś osobą współuzależnioną,
  • Doświadczasz przemocy ze strony bliskich,
  • Przeżywasz konflikty w rodzinie lub w szkole,
  • Jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstw.

ZAPRASZAMY DO PUNKTU KONSULTACYJNEGO
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PILCHOWICACH
UL. DWORCOWA 8, 44 – 145 PILCHOWICE
(BUDYNEK POCZTY POLSKIEJ, I PIĘTRO)

Więcej informacji  na stronie internetowej www.gkrpa.pilchowice.pl