Nabór wniosków

882

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 25 października 2021 r. do 29 października 2021 r. trwać będzie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pilchowice dofinansowanie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku.

Dodatkowa pula środków przeznaczona jest na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem obiektów sportowych w okresie zimowym.

szczegóły