Kuźnia Nieborowska

247
Kuźnia Niborowska

W 1740 roku hrabia Emanuel węgierski uruchomił tutaj dymiarkę. W 1800 wybudowano hutę żelaza, która pracowała do końca XIX wieku. Po hucie pozostały jedynie staw i dwór, wokół powstała osada, obecnie jest to wieś sołecka.

Oficjalna strona mieszkańców - www.nieborowitzhammer.pl.tl

Sołtys
Bożena Koprjaniuk
ul. Knurowska 9
44-144 Kuźnia Nieborowska
tel. 32 239 73 37
kom. 691777337

Skład Rady Sołeckiej
1. Gerda Koper
2. Zbigniew Kuźniarz
3. Beata Leonarczyk
4. Elżbieta Łyzińska
5. Jan Łyziński
6. Małgorzata Paszkowska – Zając

Statut sołectwa Kuźnia Nieborowska

Kuźnia Nieborowska

Warto zobaczyć

– dwór eklektyczny z ok. 1880 roku, piętrowy – obecnie dom pomocy społecznej,
– park dworski o powierzchni ok. 2 ha (dęby szypułkowe, lipy drobnolistne),
– stodoła dworska z 1880 roku.