Kuźnia Nieborowska

4365

W 1740 roku hrabia Emanuel węgierski uruchomił tutaj dymiarkę. W 1800 wybudowano hutę żelaza, która pracowała do końca XIX wieku. Po hucie pozostały jedynie staw i dwór, wokół powstała osada, obecnie jest to wieś sołecka.

Sołtys
Bożena Koprjaniuk
ul. Knurowska 9
44-144 Kuźnia Nieborowska
kom. 691777337

Skład Rady Sołeckiej
1. Zbigniew Kuźniarz
2. Andrzej Leonarczyk
3. Beata Leonarczyk
4. Elżbieta Łyzińska
5. Jan Łyziński
6. Adam Witek

Statut sołectwa Kuźnia Nieborowska

Kuźnia Nieborowska

Warto zobaczyć

– dwór eklektyczny z ok. 1880 roku, piętrowy – obecnie dom pomocy społecznej,
– park dworski o powierzchni ok. 2 ha (dęby szypułkowe, lipy drobnolistne),
– stodoła dworska z 1880 roku.