Konkurs ofert

574

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. – treść Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. – treść ogłoszenia

Nabór wniosków od 17 maja 2022 do 7 czerwca 2022.