Konkurs ofert

252

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Nabór wniosków od 29 marca 2023 r. do 19 kwietnia 2023 r.

Treść ogłoszenia w załączniku.