Konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

372

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób .

Nabór wniosków od 5 lipca 2022 do 26 lipca 2022.