Jednostki oświatowe

3011

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach
44-145 Pilchowice, ul. Szkolna 1, tel. (32) 235-65-22
zs@pilchowice.pl
http://www.zs.pilchowice.pl/

dyrektor szkołyDyrektor: Łukasz  Kwiotek
Wicedyrektor: Agnieszka Lotkowska
Wicedyrektor: Małgorzata Szmit

Historia i galeria szkoły tutaj.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy

44-145 Stanica
ul. Gliwicka 18
tel. (32) 235-65-14
zspstanica@pilchowice.pl
http://zspstanica.pilchowice.pl/

dyrektor szkołyDyrektor: Roman Pinoczek
Wicedyrektor: Grażyna Prus
Historia i galeria szkoły tutaj.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy
44-189 Wilcza
ul. Karola Miarki 27
tel. (32) 239-74-96
zspwilcza@pilchowice.pl
http://zspwilcza.pilchowice.pl/

Artur Mielczarek
Artur Mielczarek

Dyrektor: Artur Mielczarek
Wicedyrektor: Magdalena Żyła
Historia i galeria szkoły tutaj.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy
44-144 Żernica
ul. Leopolda Miki 37
tel. (32) 332-71-69
zspzernica@pilchowice.pl
http://www.zspzernica.pilchowice.pl/

dyrektor szkołyDyrektor: Beata Nawrath
Wicedyrektor: Katarzyna Kostelecka
Wicedyrektor: Jolanta Bieniek
Historia i galeria szkoły tutaj.

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach
Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach
44-144 Nieborowice
ul. Główna 50
tel. (32) 332-71-72
ppnieborowice@pilchowice.pl
http://ppnieborowice.pilchowice.pl/

dyrektor szkołyDyrektor: Renata Sekuła