Historia szkoły w Pilchowicach

2839
 • XIX w. – najstarsza wzmianka o szkole podstawowej, wymieniono w niej nazwisko nauczyciela Mathausa Terela, 1926 – kolejna wzmianka o miejscowym nauczycielu Smyku, szkoła wówczas mieściła się w starej chłopskiej chacie, uczęszczało do niej niewielu uczniów, 1927- kolejne informacje o nauczycielach miejscowej szkoły, /1868– 1911/, jeden z nich ufundował szaty liturgiczne, ołtarz Serca Jezusa, ławę komunijną i sfinansował malowanie kościoła.

Historia Szkoły Podstawowej po II wojnie światowej

 • 26 I 1945 – spalenie szkoły /przy ul. Powstańców/,
 • 17 IV 1945 – rozpoczęcie zajęć w miejscowej szkole, zajęcia odbywały się w 2 salach w dawnym ,,sierocińcu”, do czasu zakończenia remontu pałacu /dziś UG/,dzieci przeniesiono tam w lipcu,
 • 4 IX 1945 – początek nowego roku szkolnego 1945/1946, w szkole pracowało zaledwie 3 nauczycieli z kierownikiem włącznie, zajęcia odbywały się w 3 salach,
 • 7-9 V – odwołanie zajęć, dzieci nie przyszły do szkoły, ponieważ niektórych mieszkańców wywieziono do pracy na wschodzie
 • 15 X 1945 – początek nauczania lekcji religii w szkole / ks. Kolarczyk/,
 • 15 XII 1945 – pracę w szkole rozpoczęła Eufrozyna Łozińska, nauczycielka, z którą łączą się dzieje szkoły i klasy specjalnej przy DPS–ie,
 • 15 IX 1946 – udział uczniów w uroczystości poświęcenia krzyża na mogile ofiar przejściowego obozu hitlerowskiego w Nieborowicach /zamordowani we wrześniu 1939 r./,
 • 1947/1948 – zajęcia Kursu Repolonizacyjnego i Przysposobienia Rolniczo – Wojskowego,
 • 1 IX 1949 – likwidacja 4 – klasowej szkoły w Leboszowicach, dzieci przeszły do Pilchowic,
 • 15 X 1953 – początek działalności Wieczorowej Szkoły Podstawowej dla Pracujących,
 • 24 XI 1951 – założenie telefonu w szkole,
 • 26 VII 1959 – zakończenie pierwszego etapu budowy nowej szkoły przy ul. Świerczewskiego,
 • 19 II 1961- otwarcie szkoły przy ul. Świerczewskiego,
 • 1 III 1961 – początek zajęć w nowym budynku,
 • 1962 – budowa boiska szkolnego, położenie asfaltu i wykonanie ,,dużych” szachów,
 • 1966 – reforma szkolnictwa, ukończenie szkoły po siedmiu klasach przez uczniów urodzonych do lipca, przejście do klasy ósmej urodzonych po 1 lipca
 • 1 IX 1975– utworzenie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Pilchowicach /do 1984 r., potem znowu Szkoła Podstawowa/, istniała do 1984 r.,
 • 1986 – jubileusz 25 – lecia Szkoły Podstawowej,
 • 1989 – nawiązanie kontaktów z mieszkańcami holenderskiego Nuenen, z inicjatywy dyrektor Józefy Margiciok,
 • 30 V 1990 – zdobycie złotego medalu w piłce ręcznej w Wojewódzkich Mistrzostwach Szkół Gminnych przez drużynę dziewcząt, prowadzoną przez D. Litwin,
 • 19 IV 1994 – spotkanie bp Jana Wieczorka z pracownikami szkoły, ponownie uczynił to bp Gerard Kusz w październiku 1999 r.,
 • 5 III 1995 – przygotowanie przez uczniów programu na uroczystą sesję z okazji 100 rocznicy śmierci ks. K. Damrota,
 • 25 VI 1996 – reforma oświaty, szóstoklasiści ukończyli szkołę podstawową,
 • 1999 – ukończenie rozbudowy szkoły, przeznaczenie nowego budynku na gimnazjum,
 • 10 IV2002 – pierwszy w historii szkoły egzamin szóstoklasistów.

Kierownicy Szkoły Podstawowej:

 • Stanisław Podulka,
 • Henryk Bogusz /od 1954/55/,
 • Dominik Duźniak,
 • Mieczysław Czechowski /od 1955 r./.

Dyrektorzy Zbiorczej Szkoły Gminnej:

 • Winfryd Ficoń /od 1975/,
 • Stanisław Dziubowiecki /od 1977/.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej:

 • Krystyna Terelak /od 1984/,
 • Katarzyna Mazurek /od 1985/,
 • Józefa Margiciok /od 1986/,
 • Agnieszka Lotkowska /od 2002 r./.

Gimnazjum

 • 23 IV 1999 – powołanie decyzją Rady Gminy Gimnazjum w Pilchowicach,
 • 30 VIII 1999 – otwarcie Gimnazjum w Pilchowicach,
 • 2002 – pierwszy w historii szkoły egzamin gimnazjalny,
 • 1 IX 2009 – powołanie Z E S P O Ł U SZKÓŁ W PILCHOWICACH,21 XI 2009 –
 • przystąpienie do realizacji projektu współ – fianasowanego przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Pilchowice.

Dyrektor Gimnazjum
Elżbieta Pawliczek / od 1999 r./

Dyrektorzy Zespołu Szkół w Pilchowicach:

 • Zbigniew Czarniecki,
 • Agnieszka Lotkowska,
 • Łukasz Kwiotek.

Opracowała: Bożena Magiera

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZagraj w grę
Następny artykułHistoria szkoły w Wilczy