Gminny Ośrodek Kultury

2169

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach

ul. Karola Miarki 123
44-189 Wilcza
tel.  503 978 654
e-mail: gok@pilchowice.pl

www.gok.pilchowice.pl
https://www.facebook.com/gokpilchowice

dyrektor: Waldemar Pietrzak