Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy

66
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy

44-144 Żernica
ul. Leopolda Miki 37
tel. (32) 332-71-69

zspzernica@pilchowice.pl
http://www.zspzernica.pilchowice.pl/

Dyrektor: Beata  Nawrath