Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego

513

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzą

Maciej Gogulla
Wójt Gminy Pilchowice wraz z pracownikami

Krzysztof Waniczek
Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice wraz z radnymi

Sołtysi
wraz z członkami Rad Sołeckich