Nabór wniosków – rozwój sportu w 2023 r.

349

Ogłoszenie WÓJTA GMINY PILCHOWICE

Na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Pilchowice (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dni. 28.02.2017 r. poz. 1282)

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 21 grudnia 2022 r. do 28 grudnia 2022 r. trwać będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 roku.

Wsparcie przeznaczone zostanie na realizację następujących zadań:

 1. przygotowanie oraz udział drużyn w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych
 2. utrzymanie obiektu sportowego

 

 • Przewidywana pula środków na dofinansowanie zadań związanych z przygotowaniem oraz udziałem drużyn w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych wynosi 180 000 zł.
 • Przewidywana pula środków na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych wynosi 160 000 zł.
 • Wnioskowana wysokość dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów zadania.
 • Zaleca się, by wnioskowane dofinansowanie nie przekraczało kwot określonych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia (zamieszczony u dołu strony).
 • Wniosek musi zawierać informacje określone § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. – wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (zamieszczony u dołu strony)
 • Złożenie wniosku o datację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
 • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

 1. posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,
 2. nie działają w celu osiągnięcia zysku,
 3. posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć wniosek w biurze podawczym Urzędu Gminy w Pilchowicach /44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 6/ w terminie do 28 grudnia 2022 r.

Załączniki: