Wybory władz Śląskiej Izby Rolniczej

360

sląska izba rolniczaŚląska Izba Rolnicza informuje. że w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym, na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. 2022 poz. 183) oraz Uchwały nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju, w dniu 24 września 2023 roku, wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

Wybory do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe:

  • w pierwszym etapie, spośród osób kandydujących, które na terenie swojej gminy otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów, w powiatach ziemskich zostanie powołana – Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej
  • w drugim etapie, Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej na pierwszym swoim posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, wybierze Przewodniczącego Rady Powiatowej, który z mocy prawa staje się członkiem Walnego Zgromadzenia oraz Delegata do Walnego Zgromadzenia.

Następnie nowo wybrane Walne Zgromadzenie, wybierze Zarząd i Komisję Rewizyjną Śląskiej Izby Rolniczej.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy przez okres pięciu dni, w godzinach pracy urzędu, na 30 dni przed dniem wyborów, tj. w dniach od 25.08.2023 r. – 31.08.2023 r. Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty.