Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych

563

azbestOd 1 lipca 2023 roku firma EKO TEAM Konsulting rozpocznie na terenie gminy Pilchowice inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

Zadaniem pracowników tej firmy będzie wykazanie posesji, na których są zgromadzone wyroby zawierające azbest.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców o umożliwienie wykonania inwentaryzacji oraz o kontakt z firmą EKO TEAM Konsulting (tel. 513 100 869) tych mieszkańców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest w miejscach niewidocznych tj. w piwnicach, stodołach czy komórkach celem dokonania spisu tych wyrobów.

W razie jakichkolwiek pytań podajemy kontakt do przedstawiciela firmy, który wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z inwentaryzacją, oraz kwestiami związanymi z likwidacją wyrobów zawierających azbest: Agnieszka Chylak tel. 513 100 869

Pracownicy EKO TEAM będą mieli ze sobą oryginał upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisany przez Wójta Gminy Pilchowice oraz identyfikatory z imieniem i nazwiskiem.

Pracownicy EKO TEAM Konsulting będą pracować od poniedziałku do piątku od 10.00 do  18.00.