Stypendia wójta dla uzdolnionych uczniów

1047

wniosek o stypendiumWójt gminy Pilchowice informuje, że uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium wójta.

Stypednia wójta dla uczniów
Stypendia wójta dla uczniów

Stypendia przyznawane są na podstawie:

  1. Uchwały NR XLVI/353/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice (uchwała stypendia)
  2. Uchwały NR LIX/426/23 Rady Gminy Pilchowice z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/353/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice (uchwała stypendia zmiana kwoty 2023).

Podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium jest rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wniosek wypisany przez rodzica lub opiekuna prawnego można składać:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy Pilchowice – w biurze podawczym,
    lub
  2. wysłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu)

w terminie od 23 czerwca 2023 roku do 10 lipca 2023 roku wraz z kopią dokumentu potwierdzającego osiągnięcie ucznia.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy
w Pilchowicach – Mirela Wiciok tel. 32 235 64 75.