Uwaga na oszustów

1043

Szanowni Mieszkańcy, na terenie gminy Pilchowice pojawiły się firmy podszywające się pod Operatora Projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”.

Zwracamy uwagę, że jedyną firmą występującą z ramienia Gminy jest Doradztwo i Usługi Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie a osobami reprezentującymi są: Cecylia Czop oraz Andrzej Czop. Reprezentanci Operatora będą legitymować się imiennym dokumentem potwierdzającym reprezentowanie Gminy Pilchowice w ramach realizacji Projektu.

Prosimy Państwa o szczególną czujność, a w razie wątpliwości o kontakt z Operatorem Projektu pod numerami telefonu:

  • Cecylia Czop – tel. kom. 502 536 075
  • Andrzej Czop – tel. kom. 798 185 114
  • lub z Urzędem Gminy Pilchowice pod numerem telefonu:
    Lucyna Kalisz tel. 32 235 65 69 – Referat Ochrony Środowiska