Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

511

W ramach konkursu wszystkie złożone oferty zostały pozytywnie rozpatrzone i  Wójt Gminy Pilchowice przyznał dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

szczegóły