Unieważnienie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia

489

Z uwagi na fakt, iż w ramach konkursu nie wpłynęła ani jedna oferta, Wójt Gminy Pilchowice unieważnił konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

szczegóły