Postępowanie przez rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

226
susza
susza

Informacja o sposobie postępowania przez rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy oraz obszarach zagrożonych suszą.

Procedura dla rolników (MRiRW 2016) – plik do pobrania