Przebudowa dróg gminnych

89

Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy

Zadanie obejmowało przebudowę 1697 m dróg gminnych, w tym: 493 m ul. Lipowa w Stanicy; 670 m ul. Wielopolska w Stanicy, 199 m ul. Wiejska w Leboszowicach i 335 m ul. Wrzosowa w Żernicy.

  • Wartość projektu: 3 585 536,20 zł
  • Kwota dofinansowania: 3 078 509,39 zł
  • Wkład własny: 507 026,81 zł
  • Data promesy: 01.04.2022 r.

Zadanie „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa i ul. Wielopolska w Stanicy, ul. Wiejska w Leboszowicach, ul. Wrzosowa w Żernicy” dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.