Leśna Kraina zaprasza do wypełnienia ankiety

674

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Zwracamy się również z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej funkcjonowania LGD w 2020 roku, która odnosi się m.in. do oceny pracy Biura LGD, realizowanych działań komunikacyjnych i wdrażania LSR. Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości naszych działań oraz dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Obie ankiety są anonimowe, w celu ich wypełnienia proszę kliknąć w podane poniżej linki. Odpowiedzi będą zbierane do 28 stycznia. Z góry dziękuję za zaangażowanie!

Ankieta on-going:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCUXOgYy31cK0gkDc3XTKdU4izqHpV4upU2wKBw_AyVMSMNQ/viewform?usp=sf_link

Ankieta funkcjonowanie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8-Kas22QNUbK67v542GNoYbxXJLzqLJt26QhTxCZO_tPf7A/viewform?usp=sf_link