Otwarty konkurs ofert – pomoc społeczna

979

Unieważnienie konkursu

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Treść ogłoszenia w załączniku.