Otwarty konkurs ofert – kultura fizyczna

651

Unieważnienie konkursu

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Treść ogłoszenia w załączniku.