Otwarty konkurs ofert – ochrona i promocja zdrowia

651

Unieważnienie konkursu

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Treść ogłoszenia w załączniku.