Otwarty konkurs ofert – ekologia, ochrona zwierzat, dziedzictwo przyrodnicze

669

Unieważnienie konkursu

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Treść ogłoszenia w załączniku.

konkurs nr 6 – ekologia.pdf