Otwarty konkurs ofert – edukacja, wychowanie i wypoczynek dzieci

644

Unieważnienie konkursu

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Treść ogłoszenia w załączniku.