Otwarty konkurs ofert – turystyka i krajoznawstwo

680

Unieważniene konkursu

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Treść ogłoszenia w załączniku.