Nowe książki w bibliotekach

815

Już po raz kolejny Gmina Pilchowice otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, który jest realizowany jako program wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz  biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży.

Dofinansowanie w ramach Kierunku Inwestycji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” otrzymało:

– Publiczne Przedszkole w Żernicy
– Publiczne Przedszkole im. Św. Stanisława Kostki w Wilczy

  • Całkowita wartość zadania –  7 500,00  zł
  • Kwota dofinansowania – 6 000,00 zł
  • Wkład własny – 1 500,00 zł

Dofinansowanie w ramach Kierunku Inwestycji: 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” otrzymały:

– Szkoła Podstawowa w Żernicy
– Publiczne Podstawowa w Pilchowicach
– Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Wilczy

  • Całkowita wartość zadania –  45 000,00  zł
  • Kwota dofinansowania – 36 000,00 zł
  • Wkład własny – 9 000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” wynosi 52 500,00 zł