Nieodpłatna pomoc cudzoziemcom

530

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach oferuje bezpłatną pomoc administracyjną i prawną, np. przy legalizacji pobytu oraz wsparcie psychologiczne dla cudzoziemców zamieszkujących województwo śląskie.

Wszelkie informacje dostępne są: