Dodatkowy nabór wniosków – rozwój sportu w 2022 r.

376

logo gminy PilchowiceWójt Gminy Pilchowice informuje,
że
w okresie od 14 listopada 2022 r. do 21 listopada 2022 r.

trwać będzie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku.

link do ogłoszenia