Wnioski na zakup węgla

1644

Gmina Pilchowice zdecydowała się na uczestnictwo w dystrybucji węgla, zgodnie z nową ustawą. Informacja ta została zamieszczona 7.11.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Węgiel sprzedawany przez gminy będą mogły kupić gospodarstwa domowe, które są uprawnione do dodatku węglowego i które zgłosiły węgiel jako podstawowe źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zgodnie z nowymi przepisami, węgiel od gminy będzie można kupić tylko na wniosek. Pobrany wniosek ze strony internetowej gminy (plik do pobrania) lub pobrany w punkcie przyjmowania wniosków biura podawczego urzędu, należy wypełnić, podpisać i złożyć w punkcie – Sala ul. Damrota 5 w Pilchowicach lub przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Gminy Pilchowice albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej z kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Złożony wniosek będzie weryfikowany.

Punkt przyjmowania wniosków na rok 2022  czynny będzie:

  • we wtorki, środy od godz. 7.30 do godz. 15.30
  • i czwartki od godz. 7.30 do godz. 17.30

Wnioski na zakup węgla na rok 2022 przyjmowane będą od 15 do 30 listopada br.

Wnioski na zakup węgla na rok 2023 przyjmowane będą po 1 stycznia 2023 r.

Termin rozpoczęcia sprzedaży nie jest jeszcze znany, gdyż uzależniony jest od tego, kiedy przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie obrotu paliwami stałymi, wyznaczone rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych, podpisze umowę i sprzeda węgiel gminie. Po zawarciu umowy ze spółką, węgiel będzie dowieziony na skład (dziś nie wiemy na który).

Po dowiezieniu węgla na skład poinformujemy tych, którzy złożyli wnioski. Wskażemy konto, na które trzeba będzie wpłacić daną kwotę (maksymalnie 2000 zł od tony, ostatecznej ceny jeszcze nie znamy). Po opłaceniu mieszkaniec zostanie skierowany na skład, na którym będzie mógł odebrać węgiel.

Urząd Gminy Pilchowice nie będzie miał wpływu na jakość dystrybuowanego węgla.

Choć jest to nowe zadanie gminy zrobimy wszystko, aby cały proces zakupu i dystrybucji opału przebiegał sprawnie. Prosimy Państwa o współpracę i wyrozumiałość.

Jednocześnie informujemy, że wnioski na dodatek węglowy i inne źródła ciepła można składać w dalszym ciągu w Sali Damrota 5 w Pilchowicach w dniach i godzinach jak wyżej.

Więcej informacji pod numerami telefonów:

  • 537 258 788
  • 697 158 697