Konkurs Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych

848

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Młynówka w Leboszowicach”

Okres realizacji: 2018 r.

Wartość zadania: 18 940,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 040,00 zł

Wkład własny: 16 900,00 zł (fundusz sołecki)

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Młynówka w Leboszowicach” współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. W ramach zadania przewidziano kolejny etap prac związanych z zagospodarowaniem centrum miejscowości. Zadanie skupia się przede wszystkim na wymianie ogrodzenia wokół Młynówki. Inwestycja ta poprawi estetykę i ład przestrzenny Leboszowic oraz wpłynie na bezpieczeństwo osób tam przebywających.


„Popularyzacja wiedzy o Kuźni Nieborowskiej poprzez wykonanie monumentu z herbem sołectwa oraz opracowanie, wykonanie i montaż na terenie sołectwa tablic pamiątkowych nt. walorów kulturowych, historycznych, turystycznych i przyrodniczych, a także postaci i wydarzeń związanych z miejscowością”

Okres realizacji: 2018 r.

Wartość zadania: 9 268,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 268,00 zł

Wkład własny: 7 000,00 zł (fundusz sołecki)

Zadanie pn. „Popularyzacja wiedzy o Kuźni Nieborowskiej poprzez wykonanie monumentu z herbem sołectwa oraz opracowanie, wykonanie i montaż na terenie sołectwa tablic pamiątkowych nt. walorów kulturowych, historycznych, turystycznych i przyrodniczych, a także postaci i wydarzeń związanych z miejscowością” współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. W ramach zadania wykonano monument z herbem sołectwa oraz urządzono teren wokół niego.


„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego przy Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach wraz z modernizacją pomieszczenia przeznaczonego na sołtysówkę i jego doposażenia”

Okres realizacji: 2018 r.

Wartość zadania: 50 454,00 zł

Kwota dofinansowania: 5 454,00 zł

Wkład własny: 45 000,00 zł (fundusz sołecki)

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego przy Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach wraz z modernizacją pomieszczenia przeznaczonego na sołtysówkę i jego doposażenia” współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. Zadanie to kontynuacja prac rozpoczętych w latach poprzednich. Obecnie środki przeznaczone zostały na wykonanie sceny plenerowej oraz wykonania oświetlenia terenu.


„Popularyzacja wiedzy o Pilchowicach poprzez opracowanie, wykonanie i montaż na terenie sołectwa tablic pamiątkowych nt. walorów kulturowych, historycznych, turystycznych i przyrodniczych, a także postaci i wydarzeń związanych z miejscowością ”

Okres realizacji: 2018 r.

Wartość zadania: 5 800,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

Wkład własny: 1 800,00 zł (fundusz sołecki)

Zadanie pn. „Popularyzacja wiedzy o Pilchowicach poprzez opracowanie, wykonanie i montaż na terenie sołectwa tablic pamiątkowych nt. walorów kulturowych, historycznych, turystycznych i przyrodniczych, a także postaci i wydarzeń związanych z miejscowością ” współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. W ramach zadania wykonano i zamontowano wolnostojące tablice pamiątkowe zawierające informacje tekstowe i graficzne o najważniejszych walorach kulturalnych, historycznych i przyrodniczych, a także o najważniejszych postaciach i wydarzeniach związanych z sołectwem Pilchowice.


„Zagospodarowanie terenu wokół i na terenie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach”

Okres realizacji: 2018 r.

Wartość zadania: 54 102,00 zł

Kwota dofinansowania: 12 302,00 zł

Wkład własny: 41 800,00 zł (fundusz sołecki)

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół i na terenie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach” współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. Inwestycja to kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem centrum miejscowości, mająca na celu poprawę estetyki i ład przestrzenny centrum Pilchowic.


„Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy”

Okres realizacji: 2018 r.

Wartość zadania: 37 498,00 zł

Kwota dofinansowania: 7 998,00 zł

Wkład własny: 29 500,00 zł (fundusz sołecki)

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy” współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. Zadanie to kolejny etap prac, mający na celu zagospodarowanie centrum miejscowości poprzez stworzenie zaplecza rekreacyjnego dla mieszkańców.


„Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy”

Okres realizacji: 2018 r.

Wartość zadania: 67 885,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 854,00 zł

Wkład własny: 57 031,00 zł (fundusz sołecki)

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy” współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. Zadanie to kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem centrum miejscowości poprzez stworzenie zaplecza rekreacyjnego dla mieszkańców. W ramach zadania utwardzono teren oraz dokonano zakupu i montażu urządzeń rekreacyjnych i zabawowych na placu zabaw.


„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy”

Okres realizacji: 2018 r.

Wartość zadania: 52 084,00 zł

Kwota dofinansowania: 15 084,00 zł

Wkład własny: 37 000,00 zł (fundusz sołecki)

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy” współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. Zadanie miało na celu zagospodarowanie centrum miejscowości poprzez stworzenie przy Domu Kultury w Żernicy centrum rekreacyjnego dla mieszkańców. W ramach zadania wykonano utwardzenie i odwodnienie terenu oraz zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i zabawowych na placu zabaw.