Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

1041

Projekt „Przebudowa drogi gminnej ul. Nieborowskiej w Żernicy ETAP II”

Okres realizacji: marzec 2017 r. – październik 2017 r.

Wartość projektu: 1 030 721,55 zł

Kwota dofinansowania: 498 017,00 zł

Projekt realizowany w ramach Programu rozwoju gminnej i  powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W ramach realizacji II etapu przebudowy drogi gminnej przewidziano roboty rozbiórkowe wykonanie nawierzchni drogi, przepustów, rowów, drenaża francuskiego, wykonanie chodnika, zjazdów oraz robót wykończeniowych.  Łącznie przewiduje się wykonanie 621 mb drogi gminnej.