Dopłaty do ogrzewania

1733

W mediach pojawiła się informacja, że rząd planuje wprowadzić dopłaty dla gospodarstw domowych, które ogrzewają węglem.

Przedstawiany jest projekt zmian w ustawie oraz projekt wniosku, który będzie trzeba złożyć, aby ubiegać się o dopłatę. Mówi się też, że kwota dopłaty może wynieść 3.000 zł na gospodarstwo domowe. 

Projekt zakłada, że weryfikacja wniosków o dopłaty będzie obejmowała sprawdzenie, czy dane gospodarstwo złożyło obowiązkową deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Jeśli Państwo nie dopełnili tego obowiązku poniżej przedstawiamy link do naszej strony internetowej gdzie znajduje się informacja jak to zrobić.

https://pilchowice.pl/zloz-deklaracje-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow/

Kiedy przepisy prawa dotyczące dopłat do węgla wejdą w życie – niezwłocznie poinformujemy o zasadach ubiegania się o te dopłaty w naszej gminie. Do tego czasu prosimy nie składać do Urzędu wzorów wniosków, które pojawiły się w mediach, ponieważ na dzisiaj brak podstaw prawnych do ich rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, że w/w program jest programem rządowym, a z wiadomości przekazywanych w mediach wynika, że gmina zobowiązana będzie jedynie do przyjęcia wniosków i wypłaty środków.

Urząd Gminy nie jest właściwy do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące braku dopłat dla użytkowników innych źródeł ciepła.