DEKLARACJE CCEB

837

18.10.2022 r.  Główny Urzędy Nadzoru Budowlanego uruchomił wysyłkę mailową unikalnych identyfikatorów deklaracji CEEB do tych obywateli, którzy podali w deklaracji CEEB adres e-mail do kontaktu.

Wysyłka realizowana jest z adresu adminZONE@gunb.gov.pl. , jest to korespondencją oficjalna pochodząca z bezpiecznych serwerów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Unikalny identyfikator deklaracji daje możliwość pobrania pliku PDF złożonej deklaracji.. Ma on obywatelom ułatwić uzyskanie kopii deklaracji bez potrzeby udawania się w tym celu do urzędu gminy.. Wraz z identyfikatorem w korespondencji umieszczony jest  link, do usługi „Sprawdź swoją deklarację”. Usługa ta znajduje się na oficjalnym portalu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków GUNB. Sprawdzić swoją deklarację mogą Państwo również bezpośrednio ze strony https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify.