112 – główny numer alarmowy

785

Od września 2021 r. nastąpi przełączenie numeru alarmowego Straży Pożarnej do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Pomoc uzyskasz pod jednym numerem alarmowym – 112

Numer alarmowy 112
Numer alarmowy 112