Ważne dla palących węglem

920
ZNIESIENIE WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH PALIW STAŁYCH NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Wprowadzone rozporządzeniem  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 czerwca 2022r.w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych nowych przepisów dotyczących zniesienia wymagań w zakresie jakości spalanych paliw stałych, nie ma wpływu na stosowanie przepisów wynikających z Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. uchwały antysmogowej.

 

Mając na uwadze powyższe możliwość zakupu paliwa gorszej jakości nie zwalnia użytkowników instalacji z obowiązku stosowania uchwały antysmogowej zgodnie, z którą w instalacjach spalania paliw zakazuje się stosowania:
  1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
  4. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Podsumowując, każdy użytkownik instalacji spalania paliw stałych zobowiązany jest do wykorzystania paliw wobec, których nie prowadzono uchwałą antysmogową zakazu stosowania, a niezastosowanie się do uchwały jest wykroczeniem.