UWAGA – utrudnienia na drogach

1706

W związku z rozpoczęciem robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Zalesie, Główna, Polna i Cicha w Nieborowicach” – realizacja PPK, od 1 kwietnia br. nastąpi zamknięcie drogi gminnej nr 629305S ulicy Polnej w Nieborowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do końca.

W związku z trwającymi robotami drogowymi w ramach inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach – budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap III” – realizacja ZDP, od 2 kwietnia br. nastąpi zamknięcie drogi powiatowej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z drogami gminnymi ulicami Górniczą i Piaskową.