Utrudnienia na ul. Polnej

1127

3 kwietnia 2019 r. wykonawca rozpoczyna roboty drogowe w ciągu ulicy Polnej w Pilchowicach. Nastąpi obustronna naprawa poboczy wzdłuż drogi w postaci umocnienia krawędzi jezdni krawężnikami betonowymi oraz poszerzenie obustronne jezdni.

Kierujących uprasza się o zwrócenie szczególnej ostrożności na czas prowadzenia robót oraz dostosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu szczególnie w zakresie dotyczącej przestrzegania obowiązującej prędkości w postaci ograniczenia do 30 km/h.

Planowany termin zakończenia prac – 10 maja 2019 r.