Odnawialne źródła energii z poślizgiem

565

Kolejne przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu na dotacje do OZE w ramach RPO WSL 2014-2020

Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r.

Komunikat w tej sprawie dostępny jest pod poniższym linkiem: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zmiana_terminu_rozstrzygniecia_4_1_3_23032019

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy zostaną przez gminę poinformowani o wynikach konkursu niezwłocznie po ich opublikowaniu przez Urząd Marszałkowski.

Szersze informacje na temat wniosku, który Gmina Pilchowice złożyła do Marszałka Województwa Śląskiego w ramach konkursu, którego rozstrzygnięcie wciąż się opóźnia,  można uzyskać pod nr tel. 32 332-71-64
(w godzinach pracy UG Pilchowice).