Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 r.

715

Zarządzenie Nr 0050.58.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 r.